Cliëntenraad

Binnen Directzorg is er een actieve cliëntenraad die de belangen van onze cliënten behartigt.

Binnen de zorg zijn er veel ontwikkelingen gaande. Het afgelopen jaar zijn er veel onderwerpen aan de orde gekomen binnen de cliëntenraad. Een van die onderwerpen is de kanteling van zorg. In Nederland is er een proces gaande waarin de verzorgingsstaat veranderd moet worden naar participatiestaat; niet zorgen voor maar zorgen dat. Eigenlijk is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de zorg rondom hem of haar geregeld wordt. Het eigen netwerk speelt daarin een grote rol. De leden van de cliëntenraad hebben dagelijks te maken met deze veranderingen omdat zijzelf direct of indirect betrokken zijn met de zorgverlening.

Omdat de cliëntenraad de cliënten vertegenwoordigt en een belangrijk instrument is voor Directzorg worden er nu stappen genomen om verder te professionaliseren. Per 1 oktober 2013 is de cliëntenraad lid geworden van de Landelijke Organisatie cliëntenraden, dit gaat in 2014 verder vorm krijgen.

Directzorg verleent u op klantgerichte wijze diensten van hoge kwaliteit; dat is onderdeel van onze visie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is er op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Om dit goed te kunnen blijven doen heeft de raad behoefte aan uw mening.

Wilt u uw mening geven over de dienstverlening van Directzorg? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@directzorg.nl