Een boodschap van de cliëntenraad in deze lastige tijd

 

Beste cliënten van Directzorg,

Hoe is het met u in deze roerige tijden?

Wij, de cliëntenraad, zijn ook in deze tijd druk bezig om uw belangen te behartigen en we vonden het nodig dit aan u te laten weten.

In deze tijd, met de coronacrisis, hebben we elkaar nodig. Iedereen zou toch willen dat het voorbij is, dat alles weer normaal is, dat u weer vrij bent, om bezoek te ontvangen of om op bezoek te gaan en om weer te genieten van alles om ons heen.

Dat wensen we iedereen toe. We wensen u vooral ook veel gezondheid toe. 

En nu meer actueel dan ooit is het motto ‘Hou vol’.

Met vriendelijke groet,

Carla, Bep, Rinus en Yvonne (ondersteuner cliëntenraad)

De cliëntenraad van Directzorg

 

 

De cliëntenraad voor u !


Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van u als  cliënt binnen Directzorg.

Wij zijn gesprekspartner van de Bestuurder van de organisatie en  denken mee over beleid en geven gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn met inachtneming van de mogelijkheden die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ons biedt. Om uw belangen zo goed mogelijk te dienen zijn wij lid van het LOC Zeggenschap in zorg.

Wie zijn wij?

De cliëntenraad is samengesteld  uit 6 leden met ieder een eigen achtergrond. Bij de samenstelling hebben wij in uw belang geprobeerd een zo groot mogelijke diversiteit aan te brengen. Zo is de raad samengesteld uit: cliënten, mantelzorgers, een ex-cliënt met bestuurlijke ervaring en onze zeer actieve voorzitter, zij is zelf ex-verzorgende en heeft veel kennis op het gebied van dementie.

De cliëntenraad voor u?

Je zou kunnen zeggen “dat is het doel waarnaar wij streven”. Met veel enthousiasme willen we ons inzetten, maar het gaat om u. Wij doen dan ook een beroep op u om aan ons uw bevindingen en opmerkingen door te geven, zodat wij tot het gewenst samenspel kunnen komen.

clientenraad@directzorgmail.nl