Klachtenregeling

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen officieel van kracht gegaan.
 
Eén van de doelen van de Wkkgz is verbetering van de manier waarop klachten worden behandeld. Zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een oplossing van klachten. Dit geldt voor zowel de cliënten als de medewerkers. Lukt het niet om een oplossing te vinden voor een klacht dan kan de klacht worden voorgelegd aan een daarvoor aangesloten onafhankelijke geschillencommissie van BTN. Dit is niet kosteloos.
 
Binnen Directzorg is er een klachtenfunctionaris werkzaam die de klacht zal beoordelen. De klachtenfunctionaris kan cliënten en medewerkers adviseren als zij ontevreden zijn en kan helpen bij het vinden van een oplossing voor de klacht. De klachtenfunctionaris zal zijn functie onafhankelijk uitvoeren en zal een bindend advies uitbrengen aan de aanklager. De klacht en het advies wordt gerapporteerd aan de directeur van Directzorg.
De klachtenfunctionaris is per mail te bereiken klachtenfunctionaris@directzorg.nl
Bent u niet in de gelegenheid te mailen dan kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact zoeken.

  • Schriftelijk via antwoordnummer 1106, 3230 WB  BRIELLE
  • Telefonisch via het hoofdkantoor: 088-3473260

U kunt hier de klachtenregeling downloaden.