Kwaliteit

Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Directzorg beschikt over het kwaliteitskeurmerk PREZO en maakt onderdeel uit van diverse samenwerkingsverbanden om te zorgen dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening goed is, blijft en verder wordt verbeterd. Voor u, maar ook voor onze medewerkers.

PREZO-certificering

Om systematisch te werken aan kwaliteitsverbeteringen werkt Directzorg met het kwaliteitssysteem, PREZO, dat de behoeften en tevredenheid van cliënten als uitgangspunt neemt. Binnen de prezo worden op verschillende manieren prestaties gemeten waarbij de zorg rondom de cliënt centraal staat. Er wordt bekeken hoe de zorg wordt ingezet bij de cliënten, is er aandacht voor b.v. veiligheid van de cliënt en de medewerker en hoe gaan we daar binnen de organisatie mee om. PREZO toetst op deze wijze verschillende prestaties waardoor je kan laten zien op welke wijze je met deze prestaties om gaat. De prestaties die o.a. ook aan bod komen zijn:

  • De cliënt beschikt over een eigen zorgleefplan dat in samenspraak met de cliënt of met zijn netwerk tot stand is gekomen.
  • Met de cliënt wordt adequaat en professioneel gecommuniceerd.
  • De cliënt voelt zich veilig.