NieuwsThemabijeenkomst Dementie voor mantelzorgers


 Het aantal mensen met dementie zal in de komende jaren flink toenemen. Zijn het er nu 243.000 de verwachting is dat dit er in 2040 ruim 500.000 zijn. Als de diagnose dementie wordt gesteld treft dit niet alleen de persoon zelf maar ook het hele netwerk rondom deze persoon.

Directzorg heeft als regionale thuiszorgaanbieder een groot aantal cliënten in zorg waarbij deze problematiek speelt. Buiten de professionele zorg wordt er van de mantelzorgers rondom deze cliënten een hoop gevraagd. Reden voor Directzorg om voor deze mantelzorgers een themabijeenkomst te houden. Deze vond plaats op 10 oktober in Hotel de Zalm in Brielle. Doel van de bijeenkomst was meer kennis en inzicht te geven over dementie en uitleg te geven over hoe juiste communicatie kan bijdragen aan het welbevinden van de cliënt en begrip kan creëren bij de mantelzorger.

Het delen van ervaringen en de aangeboden tips en praktijkvoorbeelden zijn door de deelnemers als zeer prettig en bruikbaar ervaren. 

PREZO gouden keurmerk in de zorg

NA de PREZO audit die vrijdag 9 juni is gehouden kunnen wij met trost melden dat de audit met een gouden keurmerk is afgesloten. PREZO keurmerkhouders stellen de cliënt centraal. Het PREZO kwaliteitssysteem ondersteunt Directzorg bij het behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering. Belangrijk kenmerk van het keurmerk is dat de kwaliteit van leven van de cliënt voorop.