Nieuwsarchief


Mevrouw B.F.L. Vermaas nieuwe commissaris bij Directzorg

“De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Directzorg te Brielle maken bekend dat per 1 december 2016 tot nieuw lid van de RvC is benoemd mevrouw Bronia Vermaas (rvgme). Zij neemt de plaats in van de heer Rein Groen, die vorig jaar is afgetreden in verband met het aflopen van de zittingstermijnen. Mevrouw Bronia Vermaas neemt de portefeuille financiën op zich. De heer Prof. Dr. Hans Becker neemt de taken van de heer Rein Groen over waaronder de contacten met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Voorzitter van de RvC is mevrouw Marga Duijnker.”