Visie en beleid


Directzorg heeft een uitgesproken visie over de bedrijfsvoering. Kernwoorden hierin zijn: platte organisatiestructuur, korte communicatielijnen met cliënten en medewerkers, kleinschalige vestigingen, zo min mogelijk overhead en de cliënt staat centraal voor alle bedrijfsactiviteiten.

Hiertoe is de organisatie ingericht volgens het principe van het cellenmanagement van Eckart Wintzen. In het kort komt dit er op neer dat zodra een vestiging een bepaalde omvang heeft bereikt, deze gesplitst wordt in twee nieuwe vestigingen. Dit om te kunnen garanderen dat de communicatie vanuit Directzorg met de cliënt en medewerker persoonlijk blijft.

Een andere kernvisie van Directzorg op de bedrijfsvoering is het uitgangspunt dat de cliënt, tot op zekere hoogte, bepaalt hoe, en wanneer de zorg geleverd wordt (uiteraard voor zover dat binnen de financiering haalbaar is). Dit betekent dat als een cliënt in zorg komt, er rond de cliënt een team van medewerkers samengesteld wordt dat vooraf aan de cliënt voorgesteld is. Vervolgens is het team zelf verantwoordelijk voor de invulling van de te leveren zorg in overleg met de cliënt.