Wijkverpleging


Heeft u persoonlijke zorg en verpleging aan huis nodig? De Wijkverpleging regelt dit.  

Onder de Wijkverpleging valt de persoonlijke verzorging en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, douchen en aankleden, wondverzorging, stomazorg, toedienen van medicatie of het geven van injecties. Wijkverpleging is er voor jeugd en volwassenen met een lichamelijke ziekte of beperking of voor ouderen die bijvoorbeeld door dementie steeds meer lichamelijke zorg nodig hebben. Onder Wijkverpleging valt ook de zorg in de laatste levensfase: palliatief terminale zorg (PTZ). PTZ wordt afgegeven bij een levensverwachting van minder dan drie maanden. De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.  Wijkverpleging wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de zorg vanuit de basisverzekering.  

Indicatie

Een indicatie voor Wijkverpleging kunt u bij ons aanvragen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Onze wijkverpleegkundige bespreekt met u, gezien uw individuele situatie, wat u zelf nog kunt en welke verzorging en verpleging nodig is. Daarnaast kan de wijkverpleegkundige u ook helpen met het regelen van andere hulp en ondersteuning.

Indicatiestelling

De indicatiestelling vindt plaats door de wijkverpleegkundige, in samenspraak met u. De hieruit voortvloeiende en noodzakelijke zorg kan hierna direct worden opgestart. U kunt kiezen hoe u deze zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB).

Eigen bijdrage

Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen bijdrage.

Hulp bij de aanvraag              

De zorgmanager van uw vestigingskantoor brengt u direct in contact met een van onze wijkverpleegkundigen.

Vragen

Stuur een e-mail of bel gerust met de zorgmanager van uw vestigingskantoor of met ons hoofdkantoor via telefoonnummer 088 347 3260.