Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)


Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dit.

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen alle voorzieningen die nodig zijn om thuis te blijven wonen. De Wmo is ook bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om andere mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. In de thuissituatie biedt de Wmo maatvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging bij een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld omdat u een zintuigelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking heeft. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen in de maatschappij.

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. U kunt zich melden bij uw gemeente voor een gesprek. De gemeente is wettelijk verplicht om uw persoonlijke situatie te onderzoeken. De gemeente bekijkt samen met u en uw omgeving welke hulp nodig is. Eerst wordt gekeken wat u zelf nog kunt. Vervolgens kijkt de gemeente op welke manier uw omgeving u kunt helpen. Blijkt uit dit gesprek dat hulp uit uw omgeving en algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente een voorstel voor een maatwerkvoorziening. Voorbeelden hiervan in de thuissituatie zijn: individuele begeleiding bij het aanbrengen van structuur in de dag of week, begeleiding bij de administratie, huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging.

Indicatiebesluit

Het voorstel voor een maatwerkvoorziening ontvangt u binnen 2 weken na ondertekening van het plan dat de gemeente samen met u heeft opgesteld. U kunt kiezen hoe u uw maatwerkvoorziening wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB).

Eigen bijdrage

Gemeenten kunnen een eigen bijdrage heffen. Dit verschilt per gemeente. Informatie hierover kunt u bij uw gemeente opvragen.

Hulp bij de aanvraag              

U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat een cliëntondersteuner beschikbaar 

Vragen

Voor vragen over de Wmo kunt u het best contact opnemen met uw gemeente.