Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)


Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dit.

De Wmo heeft als doel er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de maatschappij. Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt onder andere:

  • Begeleiding
  • Aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen in huis
  • Huishoudelijke ondersteuning

De Wmo-indicatie wordt afgegeven door uw gemeente, informeer bij de vestiging in uw regio welke ondersteuning Directzorg kan bieden. Heeft u nog geen indicatie informeer bij uw gemeente welke mogelijkheden er voor u zijn.

Indicatiebesluit

Het voorstel voor een maatwerkvoorziening ontvangt u binnen 2 weken na ondertekening van het plan dat de gemeente samen met u heeft opgesteld. U kunt kiezen hoe u uw maatwerkvoorziening wilt ontvangen.

Eigen bijdrage

De maximale eigen bijdrage is € 17,50 per 4 weken en deze loopt via het CAK.

Vragen

Voor overige vragen over de Wmo kunt u het best contact opnemen met uw gemeente.