Algemene leveringsvoorwaarden Directzorg Nederland B.V.


Als u zorg of begeleiding ontvangt van Directzorg zijn er algemene voorwaarden van toepassing.