Actueel

ZorgSamen MVS is de naam van het samenwerkingsverband waarin Directzorg samen met ASVZ, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak inwoners met een Wmo-indicatie van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ondersteunt. Cliënten krijgen begeleiding en dagbesteding op alle levensterreinen, zoals opgroeien, werken, wonen, levensvaardigheden en sociaal contact.

De kernbegrippen van het samenwerkingsverband zijn: eigen regie, samenredzaamheid, laagdrempeligheid en dichtbij. Dit geven we vorm met trajectcoaches in de wijk, die als eerste aanspreekpunt voor u, uw netwerk, het wijkteam, en andere zorgpartners opereren.  Neem contact op met onze vestiging Vlaardingen voor meer informatie over deze nieuwe samenwerking onze trajectcoaches.

'Onze cliënten kunnen jouw glimlach goed gebruiken'

Word jij onze nieuwe collega? 


Corona


Bij Directzorg is de situatie op de plekken waar wij zorg leveren onder controle. We volgen al sinds het begin van de uitbraak de landelijke richtlijnen op de voet. Onze cliënten en hun families kunnen op onze zorg blijven rekenen. Wij spreken onze enorme waardering uit voor de betrokkenheid van onze medewerkers die zij voor onze cliënten hebben.


Om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen waarborgen, nemen we de volgende maatregelen:

  • Ons zorgpersoneel blijft hun belangrijke zorgtaak uitvoeren tenzij er bij hen sprake is van gezondheidsklachten en koorts. 
  • Ons zorgpersoneel wordt constant geïnformeerd over de hygiënevoorschriften en maatregelen.
  • Zij werken volgens de geldende protocollen en zij gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen daar waar de situatie erom vraagt. 
  • Overig personeel is gevraagd om zoveel als mogelijk thuis te werken. Hierdoor kan het zijn dat de telefonische wachttijd iets langer is.
  • Heeft u zelf gezondheidsklachten dan verzoeken wij u om met uw vestiging contact op te nemen zodat we voor de medewerker beschermingsmiddelen bij het zorgmoment kunnen regelen. Ook zal de medewerker bij binnenkomst  vragen of er klachten zijn als neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, kuch of hoest, diarree, spierpijn, verhoging of koorts, en/ of benauwdheidsklachten zodat er een overweging gemaakt kan worden of de inzet van beschermende middelen nodig is.

Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het Corona virus en hygiëne maatregelen beschikbaar in Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya.


Uw huisarts is de eerst aangewezen persoon om specifieke vragen te beantwoorden. Er is ook een publieksinformatienummer: 0800 – 1351.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren wij u via de site.


FAQ's en tips

Antwoorden op veel gestelde vragen en tips kunt u vinden als u deze link volgt