Lid Raad van Commissarissen

Direct solliciteren

De Raad van Commissarissen (RvC) is belast met het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvC, bestaande uit drie leden waarvan één in de functie van voorzitter, houdt in het bijzonder toezicht op de realisatie van de doelstellingen en op de continuïteit van (het bestuur van) de onderneming. Bij de benoeming van leden van de RvC wordt rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling van de Raad naar diversiteit, leeftijd en deskundigheid. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De RvC komt minimaal vier maal per jaar bijeen en zoveel vaker als nuttig c.q. noodzakelijk is.

Lid Raad van Commissarissen

Vacature

Op dit moment is er vacature in de RvC. De RvC draagt een nieuw lid voor aan de vergadering van aandeelhouders, de AVA, die statutair besluit tot benoeming. De RvC is op zoek naar kandidaten die aantoonbaar actuele kennis hebben van de ontwikkelingen op het terrein van Zorg en Welzijn en goed zijn ingevoerd in de werkwijze van zorginstellingen.

Van de kandidaten wordt het volgende verwacht:

- authentieke persoonlijkheid met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met raden

 van toezicht

- analytisch inzicht en goede communicatieve vaardigheden

- bedrijfskundige / juridische kennis

- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel

- kennis van de zorg

Honorering

Honorering vindt plaats op basis van de klasse-indeling die gekoppeld is aan de Wet Normering Topinkomens. In principe vergadert de RvC in het hoofdkantoor te Schiedam.

Procedure

Als u zich herkent in het profiel dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken vóór 25 oktober 2021  De RvC ontvangt uw bericht bij voorkeur via email: hrm@directzorg.nl voeg daar zowel uw motivatie als uw CV bij, ter attentie van de heer Prof. Dr. H. M. Becker voorzitter van de RvC.

Als u nader wilt overleggen over de vacature stuurt u een bericht naar genoemd emailadres met een terugbelverzoek. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.

Leuk dat je solliciteert

Wij willen maar een paar dingen van je weten.

Mail je sollicitatie naar hrm@directzorg.nl of vul het onderstaande formulier in.

Sollicitatieformulier

Bedankt! Uw sollicitatie is verzonden.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Reageren op deze vacature?

Alt Text

Ellen den Boef

Manager HRM
088 347 32 60hrm@directzorg.nl