Coronavirus


Bij Directzorg is de situatie op de plekken waar wij zorg leveren onder controle. We volgen al sinds het begin van de uitbraak de landelijke richtlijnen op de voet. Onze cliënten en hun families kunnen op onze zorg blijven rekenen. Wij spreken onze enorme waardering uit voor de betrokkenheid van onze medewerkers die zij voor onze cliënten hebben.


Om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen waarborgen, nemen we de volgende maatregelen:? 

  • Ons zorgpersoneel blijft hun belangrijke zorgtaak uitvoeren tenzij er bij hen sprake is van gezondheidsklachten en koorts. 
  • Ons zorgpersoneel wordt constant geïnformeerd over de hygiënevoorschriften en maatregelen.
  • Zij werken volgens de geldende protocollen en zij gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen daar waar de situatie erom vraagt. 
  • Overig personeel is gevraagd om zoveel als mogelijk thuis te werken. Hierdoor kan het zijn dat de telefonische wachttijd iets langer is.
  • Heeft u zelf gezondheidsklachten dan verzoeken wij u om met uw vestiging contact op te nemen zodat we voor  de medewerker beschermingsmiddelen bij het zorgmoment kunnen regelen. 

Alle maatregelen gelden in ieder geval tot en met het einde van deze maand. Mogelijk zijn we binnenkort door de ontwikkelingen en/of zieke medewerkers genoodzaakt om minder zorg te verlenen of met meer mantelzorgers te gaan werken. Mochten er zich in de tussentijd wijzigingen in de richtlijnen voordoen dan zullen we nader informeren.

Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het Corona virus en hygiëne maatregelen beschikbaar in Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya.


Uw huisarts is de eerst aangewezen persoon om specifieke vragen te beantwoorden. Er is ook een publieksinformatienummer: 0800 – 1351.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren wij u via de site.


FAQ's en tips

Antwoorden op veel gestelde vragen en tips kunt u vinden als u deze link volgt.'Onze cliënten kunnen jouw glimlach goed gebruiken'

Word jij onze nieuwe collega?