Coronavirus


Bij Directzorg is de situatie op de plekken waar wij zorg leveren onder controle. We volgen al sinds het begin van de uitbraak de landelijke richtlijnen op de voet. Onze cliënten en hun families kunnen op onze zorg blijven rekenen. Wij spreken onze enorme waardering uit voor de betrokkenheid van onze medewerkers die zij voor onze cliënten hebben.


Om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen waarborgen, nemen we de volgende maatregelen:

  • Ons zorgpersoneel blijft hun belangrijke zorgtaak uitvoeren tenzij er bij hen sprake is van gezondheidsklachten en koorts. 
  • Ons zorgpersoneel wordt constant geïnformeerd over de hygiënevoorschriften en maatregelen.
  • Zij werken volgens de geldende protocollen en zij gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen daar waar de situatie erom vraagt. 
  • Overig personeel is gevraagd om zoveel als mogelijk thuis te werken. Hierdoor kan het zijn dat de telefonische wachttijd iets langer is.
  • Heeft u zelf gezondheidsklachten dan verzoeken wij u om met uw vestiging contact op te nemen zodat we voor de medewerker beschermingsmiddelen bij het zorgmoment kunnen regelen. Ook zal de medewerker bij binnenkomst  vragen of er klachten zijn als neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, kuch of hoest, diarree, spierpijn, verhoging of koorts, en/ of benauwdheidsklachten zodat er een overweging gemaakt kan worden of de inzet van beschermende middelen nodig is.

Er zijn per 11 mei 2020 een aantal maatregelen verruimd waaronder:

  • Iedereen mag buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt.
  • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei 2020 weer mogelijk. Het gaat om onder andere: (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat). 

Wat gaat er sowieso veranderen per 1 juni 2020?

  • Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarbij is er geen check vooraf mogelijk. Daarom is iedereen verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen. Hiermee beschermt u andere reizigers.


Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het Corona virus en hygiëne maatregelen beschikbaar in Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya.


Uw huisarts is de eerst aangewezen persoon om specifieke vragen te beantwoorden. Er is ook een publieksinformatienummer: 0800 – 1351.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren wij u via de site.


FAQ's en tips

Antwoorden op veel gestelde vragen en tips kunt u vinden als u deze link volgt.
'Onze cliënten kunnen jouw glimlach goed gebruiken'

Word jij onze nieuwe collega?