Privacy

Iedereen is gesteld op privacy. Bij Directzorg gaan we hier dan ook uiteraard zeer zorgvuldig mee om. We ontkomen er echter niet aan om persoonsgegevens van cliënten en medewerkers te verwerken. Dit doen we voornamelijk voor het goed kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Cliënten en medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens veilig door ons worden verwerkt.

Privacy

Uw privacy, onze zorg

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Uiteraard zorgen wij voor passende beveiliging van persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers.

Cliënten en medewerkers

Cliënten

Om u goede begeleiding te kunnen bieden, moeten wij persoonsgegevens vastleggen, onder andere in het elektronische cliëntendossier. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van begeleiding en huishoudelijke ondersteuning en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen.

Medewerkers

Ook van medewerkers leggen wij persoonsgegevens vast, o.a. in het personeelsdossier, de (digitale) salarisadministratie en de verzuimregistratie. Wij houden ons hierbij uiteraard aan de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat wil zeggen dat wij alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren en die ter zake doen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van begeleiding en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Gegevens van onze (ex) medewerkers bewaren we zolang de wet dit verplicht. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen en vertrouwelijk vernietigen.

Controle over uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Uw rechten zijn verder beschreven in ons privacyreglement. U kunt uw gegevens opvragen via uw vaste contactpersoon.

Bezoekers van de website

Als u een contact[- of aanmeld]formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Ze worden niet aan derden verstrekt.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (o.a. Facebook, LinkedIn, en Instagram). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de betreffende sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna).

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Privacyreglement

Als u meer gedetailleerde gegevens wilt over welke gegevens wij vastleggen en verwerken dan kunt u ons privacyreglement raadplegen.

No items found.

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen