We zijn er voor u om uw belangen te behartigen

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Directzorg. De cliëntenraad is gesprekspartner voor de Bestuurder en praat mee over het beleid van de organisatie.

Meedenken over het beleid vanuit diverse achtergronden

Directe gesprekspartner van de Bestuurder van Directzorg

Geven van advies over onderwerpen die voor u van belang zijn

De cliëntenraad

De cliëntenraad van Directzorg bestaat uit een voorzitter en twee leden. De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:

Rinus Vergouwe

Rinus Vergouwe

Voorzitter
Carla Pijl

Carla Pijl

Lid
vacature

vacature

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of er deel van uitmaken? Of wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Mail dan naar clientenraad@directzorgmail.nl

De cliëntenraad van Directzorg is lid van LOC. LOC helpt cliëntenraden om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad praat namens de cliënten van Directzorg met de Bestuurder over uiteenlopende (beleids)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies, namens de cliënten. Dat vinden we bij Directzorg belangrijk, want de cliëntenraad is de enige partij die met ons kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De leden van de cliëntenraad behartigen uw belangen!

De cliëntenraad bewaakt de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

De cliëntenraad adviseert over zaken waar Directzorg in uw belang rekening mee kan of moet houden.

De cliëntenraad is de schakel tussen u, onze cliënt, en Directzorg.