Zingeving

Gelukkig oud worden wil iedereen. Maar hoe doet u dat? Wat heeft u hiervoor nodig, nu en in de toekomst? Wat is "gelukkig" voor u? En waar put u kracht en energie uit? Wat betekent het voor u als er een moment komt dat u kwetsbaar wordt, afhankelijk van anderen? Deze en andere vragen kunnen grote levensvragen bij u oproepen en leiden tot behoefte aan ondersteuning bij zingeving. Onze begeleiders helpen u hier graag bij, gewoon bij u thuis aan de keukentafel. U maakt samen met onze begeleider een plan van aanpak en gaat aan de slag. Heel praktisch en altijd kijkend vanuit uw wensen en mogelijkheden.

Zingeving

Wat kan Directzorg u bieden?

Voor ons gaat zingeving over de alledaagse dingen die zorgen dat u zin heeft in de dag. Én het gaat over omgaan met levensvragen als "Wat vind ik belangrijk?", "Wat is de zin van mijn leven?", "Wat maakt mijn dag de moeite waard?", "Wat wil ik nog bereiken?", of "Wie zijn écht belangrijk voor mij?". Persoonlijke vragen waar u mogelijk niet een pasklaar antwoord op heeft.

Iedere cliënt is uniek, heeft zijn of haar eigen verhaal én zijn of haar eigen levensvragen. De ene cliënt kan hier ook beter mee omgaan dan de andere cliënt. Lukt het u niet meer zelf en heeft u hier hulp bij nodig? Dan helpt uw begeleider van Directzorg u graag om antwoorden te vinden. Uw begeleider kijkt daarbij niet alleen naar uw hulpvraag, maar ook naar uw omstandigheden en naar uw persoonlijke wensen en behoeften.

Gaandeweg helpen we u om weer zin in het leven te krijgen en om dingen te zien om naar uit te kijken. We helpen u ook om beter om te gaan met moeilijkheden in het leven, om meer activiteiten te ondernemen en een breder sociaal netwerk op te bouwen. Mocht dat nodig zijn, dan helpen we u bij het vinden en inschakelen van de juiste aanvullende (geestelijke) hulp.

Wij kunnen u o.a. ondersteunen bij het:

  • aanvaarden van de gevolgen van lichamelijke beperkingen door ouderdom of ziekte;
  • omgaan met toenemende afhankelijkheid van anderen;
  • verwerken van verliezen;
  • aandacht hebben voor uw sociale netwerk van vrienden, familie en bekenden;
  • vinden van de dingen die voor u de moeite waard zijn;
  • vinden van de dingen die er voor zorgen dat u uit bed wilt komen en aan de nieuwe dag wilt beginnen.

Én we praten met u over de levensvragen die ú bezig houden en die voor u belangrijk zijn.

“Onze begeleiders geven u de ruimte om te praten over de levensvragen die u bezig houden en luisteren graag naar wat u inspireert en bezig houdt.”

Wat zijn de kosten van begeleiding?

Begeleiding valt voor de meeste mensen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie hiervoor kunt u aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij inwoners thuis bieden. Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.

Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan valt onze begeleiding onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt in dat geval begeleiding aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Ook voor deze begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.

No items found.

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen