Sociaal functioneren

Het is fijn om mensen te kennen die u kunnen helpen en met wie u vragen en twijfels kunt delen. Toch is het lang niet atlijd eenvoudig om een sociaal netwerk op te bouwen. Zeker als u ouder wordt, ziek bent of om een andere reden kwetsbaar bent. Op die momenten helpen onze begeleiders u graag bij het uitbreden van uw netwerk of het onderhouden van contacten met familie en vrienden. Samen maakt u een plan van aanpak en gaat aan de slag. Heel praktisch en altijd kijkend vanuit uw wensen en mogelijkheden.

Sociaal functioneren

Wat kan Directzorg u bieden?

Wij bieden u de begeleiding die bij u past en bepalen samen met u op welke momenten u begeleiding ontvangt. Onze begeleiding is gericht op het samen met u vergroten van uw sociale netwerk. Wij geloven namelijk dat een warm sociaal netwerk belangrijk is voor een gelukkig leven. En wij weten uit ervaring dat sociale netwerken van bijvoorbeeld ouderen en van mensen met beperkingen vaak klein zijn. Contacten met mensen die uw leven leuker en kleurrijker maken, zijn vaak beperkt. Terwijl juist deze contacten zo belangrijk zijn voor uw welbevinden. Samen met u gaan we op zoek naar wat u nodig heeft in uw leven om gelukkig(er) te kunnen zijn. Wij kijken daarom niet alleen naar uw hulpvraag maar ook naar uw persoonlijke wensen en behoeften.

Gaandeweg helpen we u om contacten te leggen en op te bouwen. Dit doen we laagdrempelig en dichtbij huis. We denken met u mee over de rol die uw familie, vrienden, buren, kennissen of vrijwilligers voor u kunnen vervullen. We stimuleren u om het contact met hen te leggen. En denken met u mee over hoe u de mensen in uw netwerk met een vraag kunt benaderen. Mocht dat nodig zijn, dan helpen we u bij het vinden en inschakelen van de juiste aanvullende, gespecialiseerde, professionele hulp.

Bij alles wat we doen, gaan we uit van uw mogelijkheden, wensen en talenten. Wij geloven er namelijk in dat u graag zelf de regie in handen heeft. En dat u het liefst zo veel mogelijk zelf wilt doen.

“Wij geloven dat een warm sociaal netwerk belangrijk is voor een gelukkig leven.”

Wat zijn de kosten van begeleiding?

Begeleiding valt voor de meeste mensen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie hiervoor kunt u aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij inwoners thuis bieden. Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.

Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan valt onze begeleiding onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt in dat geval begeleiding aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Ook voor deze begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.


No items found.

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen