Praktisch functioneren

Het leven bestaat uit keuzes maken. Veel keuzes maken we "op de automatische piloot", zonder hier lang of diep over na te hoeven denken. Andere keuzes kosten meer moeite. En soms wordt het maken van keuzes zelfs een hele opgave. Is dat laatste voor u het geval? Vindt u het moeilijk om keuzes te maken, besluiten te nemen, de gevolgen te overzien? Of heeft u moeite om structuur aan te brengen in het dagelijkse leven of om gewone, alledaagse, dingen te doen? Dan helpen onze begeleiders u daar graag bij. Gewoon bij u thuis. U maakt samen een plan en gaat aan de slag. Heel praktisch en altijd kijkend vanuit uw wensen en mogelijkheden.

Praktisch functioneren

Wat kan Directzorg u bieden?

Bij praktisch functioneren gaat het om alle zaken die u in en om het huis moet doen. Het huishouden bijvoorbeeld, of wassen, koken of de tuin onderhouden. Maar ook het zelf schrijven van een zakelijke brief en contacten onderhouden met instanties als de gemeente of het UWV. Alledaagse dingen, die voor veel mensen zo ingewikkeld zijn, dat ze er wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Komt u hier zelf niet (meer) uit? Dan helpt uw begeleider van Directzorg u graag om uw weg te vinden. Onze begeleiding is gericht op het bieden van praktische hulp en op het samen met u zoeken van oplossingen die het meest bij uw situatie passen. En die bijdragen aan het vergroten van uw zelfredzaamheid. Uw begeleider kijkt daarbij niet alleen naar uw hulpvraag. Maar ook naar uw omstandigheden en naar uw persoonlijke wensen en behoeften..

Gaandeweg helpen we u om weer grip te krijgen op alledaagse dingen. Mocht dat nodig zijn, dan helpen we u bij het vinden en inschakelen van de juiste aanvullende, gespecialiseerde hulp.

Uw begeleider kan u o.a. helpen bij:

  • het vergroten van uw huishoudelijke of technische vaardigheden;
  • het vergroten van uw taalvaardigheden - het spreken en schrijven van de Nederlandse taal;
  • het nemen van besluiten en het inschatten van de gevolgen hiervan;
  • het oplossen van alledaagse vragen en problemen;
  • het aanbrengen van structuur en het inplannen van uw activiteiten;
  • het stellen van prioriteiten.

Bij alles wat we doen, gaan we uit van uw mogelijkheden, wensen en talenten. Wij geloven er namelijk in dat u graag zelf de regie in handen heeft. En dat u het liefst zo veel mogelijk zelf wilt doen.

“Onze begeleiders helpen u om dagelijkse situaties het hoofd te bieden.”

Wat zijn de kosten van begeleiding?

Begeleiding valt voor de meeste mensen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie hiervoor kunt u aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij inwoners thuis bieden. Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.

Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan valt onze begeleiding onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt in dat geval begeleiding aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Ook voor deze begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.

No items found.

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen

Praktisch functioneren
Begeleiding en ondersteuning