De organisatie

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de resultaten van Directzorg. Gezamenlijk bewaken en borgen zij de kwaliteit van de organisatie als geheel. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.  

Directzorg werkt vanuit 2 productgroepen, de Productgroep Begeleiding en de Productgroep Huishoudelijke ondersteuning, deze worden aangestuurd door de manager begeleiding. Directzorg heeft een centraal hoofdkantoor waar de ondersteunende diensten te vinden zijn. U vindt dit terug in ons organogram

De coördinatoren begeleiding sturen hun teams aan. Zij leggen verantwoording af aan de manager begeleiding. Nieuwe ontwikkelingen volgen zij op de voet. Gezamenlijk borgen zij de kwaliteit van de begeleiding.

Dagelijks bestuur

Alt Text

Hans Zandbergen

Bestuurder

Management

Merel Meijer

Merel Meijer

Manager Begeleiding

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Directzorg door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over het ondernemingsbeleid en de medewerkersbelangen. Het dagelijks bestuur deelt ideeën en voornemens vaak al in een vroeg stadium met de OR, zodat er een open dialoog met elkaar kan ontstaan.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Directzorg. De cliëntenraad is gesprekspartner voor de Bestuurder en praat mee over het beleid van de organisatie.

Naar cliëntenraad