De organisatie

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de resultaten van Directzorg. Gezamenlijk bewaken en borgen zij de kwaliteit van zorg en begeleiding en van de organisatie als geheel. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.  

Directzorg werkt vanuit 2 productgroepen, de Productgroep Zorg en de Productgroep Begeleiding, en heeft een centraal Servicebureau. U vindt dit terug in ons organogram.

De managers geven leiding aan hun teams. Nieuwe ontwikkelingen volgen zij op de voet. Gezamenlijk borgen zij de kwaliteit van zorg en begeleiding. Zij leggen verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur

Alt Text

Arie Borsboom

Bestuurder
Alt Text

Lisette van Wijk

Operationeel Manager a.i.
Alt Text

Hans Zandbergen

Manager Bedrijfsvoering

Management

Marlies van Giezen

Marlies van Giezen

Manager Zorg
Merel Meijer

Merel Meijer

Manager Begeleiding

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Directzorg door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over het ondernemingsbeleid en de medewerkersbelangen. Het dagelijks bestuur deelt ideeën en voornemens vaak al in een vroeg stadium met de OR, zodat er een open dialoog met elkaar kan ontstaan.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Directzorg. De cliëntenraad is gesprekspartner voor de Bestuurder en praat mee over het beleid van de organisatie.

Naar cliëntenraad