Hoe vraag ik zorg of begeleiding aan?

Wilt u meer weten over hoe het proces verloopt als u zorg of begeleiding aanvraagt? Neem dan contact op met één van de medewerkers van ons servicebureau. Zij staan u graag te woord, helpen u verder of brengen u in contact met een collega van uw wijkteam.

U kunt het servicebureau bellen via telefoonnummer
088 - 347 32 60.
Mailen kan via info@directzorg.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Hoe werkt het?

Het eerste contact met Directzorg

U meldt zich aan, of u wordt door iemand anders aangemeld, bij het Servicebureau van Directzorg. Eén van onze medewerkers noteert uw gegevens en zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk wordt teruggebeld door een collega uit uw wijkteam.

Voor begeleiding vanuit de WMO wordt u via het WMO loket van uw gemeente bij ons aangemeld.
1

Contact met uw wijkteam

Afhankelijk van uw zorgvraag wordt u teruggebeld door een wijkverpleegkundige of door een coördinator begeleiding. Zij stellen u aanvullende vragen over uw situatie en maken met u een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis.
2

Het intakegesprek bij u thuis

De wijkverpleegkundige of de coördinator begeleiding komt bij u thuis en gaat met u in gesprek over uw situatie. Ook uw naaste is van harte welkom bij dit gesprek. Samen bekijken we waar u zorg of begeleiding bij nodig heeft. En of wij u deze zorg of begeleiding kunnen bieden. Als u zorg nodig heeft, bepaalt de wijkverpleegkundige voor u de indicatie.
3

De start van uw zorg of begeleiding

Afhankelijk van uw situatie wordt uw zorgteam samengesteld of wordt er een begeleider bij u geïntroduceerd. Uw zorgteam of uw begeleider stelt samen met u een zorgplan op maat op. U krijgt uitleg over uw Elektronisch Cliënten Dossier en uw zorg of begeleiding wordt in overleg met u opgestart.
4

Hoe kunnen wij u helpen?

Vind hieronder het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Wat zijn de kosten van thuiszorg?

Voor verzorging en verpleging thuis vanuit de Zorgverzekeringswet hoeft u vooraf geen indicatie aan te vragen. U heeft ook geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt voor het aanvragen van thuiszorg rechtstreeks contact opnemen met Directzorg.

Reguliere thuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. U betaalt u hierover geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Als u echter al een indicatie voor verpleeghuiszorg heeft gekregen, dan wordt de thuiszorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Mogelijk moet u in dat geval wel een eigen bijdrage betalen. Dit wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Op de website van het CAK leest u hier meer over.

Wat zijn de kosten van begeleiding?

Begeleiding valt voor de meeste mensen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie hiervoor kunt u aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij inwoners thuis bieden. Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.

Ontvangt u huishoudelijke ondersteuning via de Wmo? Dan geldt de hierboven genoemde eigen bijdrage ook voor u.

Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan valt onze begeleiding onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt in dat geval begeleiding aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Ook voor deze begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.

Ik ontvang al zorg of begeleiding van Directzorg en heb hier vragen over

U kunt contact opnemen met uw wijkverpleegkundige of uw begeleider. Zij helpen u graag verder.

Ik ben huisarts, casemanager of transferverpleegkundige en zoek passende zorg voor een cliënt

U kunt contact opnemen met het Servicebureau via telefoonnummer 088 – 347 32 60, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.  
Mailen kan via info@directzorg.nl. Onze medewerkers brengen u graag in contact met de wijkverpleegkundige.

Ik ben op zoek naar passende zorg of begeleiding voor mijzelf of een familielid

U kunt met het Servicebureau bellen via telefoonnummer 088 – 347 32 60, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.  
Mailen kan via info@directzorg.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder.