Beeldzorg

Digitale technieken krijgen steeds meer invloed op onze manier van werken en van leven. Ook in de zorgsector worden, daar waar dat kan, steeds vaker digitale oplossingen ingezet.

Beeldzorg

Beeldzorg bij Directzorg

Voor ons is beeldzorg hét voorbeeld van "op afstand wat kan, dichtbij wat moet". Via beeldzorg kunt u bijvoorbeeld op meerdere momenten, verspreid over de week, contact hebben met uw begeleider. En uw verzorgende kan u helpen bij zorg waarvoor zij niet bij u in huis aanwezig hoeft te zijn. Bijvoorbeeld om u eraan te herinneren dat het tijd is om uw medicijnen in te nemen.

Aanleiding

Corona heeft ook in de zorg op veel plekken een beweging richting meer inzet van digitale toepassingen in gang gezet. Ook binnen Directzorg. De ontwikkelingen in de maatschappij spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Door vergrijzing en doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen, zal de zorgvraag de komende jaren toenemen. De arbeidsmarkt is echter krap en er is een groot tekort aan zorgpersoneel. Dit alles vraagt om een andere organisatie van zorg en begeleiding. Wij willen u immers ook in de toekomst de juiste zorg en begeleiding op het juiste moment kunnen blijven bieden.

Digitalisering en innovatie van zorg en begeleiding biedt hierbij een oplossing. Voor u én voor ons. Samen met u onderzoeken we stap voor stap hoe beeldzorg voor u ingezet kan worden. En ervaren we waar beeldzorg voor u een meerwaarde biedt, en waar niet.

Hoe werkt beeldzorg?

Beeldzorg, voorheen ook wel videobellen genoemd, is de meest voorkomende vorm van zorg op afstand. Toepassingen voor het inzetten van beeldzorg zijn er voldoende. Mooie voorbeelden daarvan zijn controle momenten rond medicatie-inname, het brengen van structuur in het dagelijkse leven, of het op afstand instrueren of adviseren van cliënten. Beeldzorg bij Directzorg is altijd een aanvulling op uw gebruikelijke zorg of begeleiding thuis.

Met beeldzorg heeft u contact met uw verzorgende of begeleider via een app op uw tablet, telefoon of laptop. Wij gebruiken hiervoor de app van Mobiléa. Deze app wordt al jaren door diverse zorginstellingen in Nederland gebruikt voor zorg op afstand. Het is een veilige digitale omgeving voor zorg op afstand. De app is eenvoudig in gebruik en voldoet aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van uw privacy en de bescherming en beveiliging van uw gegevens.

Heeft u zelf geen telefoon, tablet of laptop die geschikt is voor het gebruik van de Mobiléa app? Dan kunt u een tablet van Directzorg in bruikleen krijgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van beeldzorg? Neemt u dan contact op met uw wijkverpleegkundige of begeleider. Zij kunnen u er alles over vertellen. Bent u nog geen cliënt van Directzorg? Neemt u dan contact op met het servicebureau via telefoonnummer 088 - 347 32 60.

No items found.

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen