Zorgsamen MVS

ZorgSamen MVS is een samenwerkingsverband van Directzorg en vier andere zorgorganisaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Zorgsamen MVS

ZorgSamen MVS ondersteunt inwoners met een Wmo-indicatie

ZorgSamen MVS wordt gevormd door ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak. Vanuit ZorgSamen MVS ondersteunen wij inwoners met een Wmo-indicatie van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Cliënten krijgen begeleiding en dagbesteding op alle levensterreinen, zoals opgroeien, werken, wonen, levensvaardigheden en sociaal contact.

Meedoen in de stad met ondersteuning op maat

“Wij geloven dat iedereen er toe doet. Daarom zetten we de ondersteuningsbehoefte van de persoon centraal.”,

zegt Arnold van Doorn, bestuurder van ZorgSamen MVS en Pameijer. “Dat uitgangspunt zal niet alleen een positief effect hebben op het welzijn van die persoon. Maar kan ook bijdragen aan de beweging naar een inclusieve samenleving. We willen hiermee bijdragen aan het ontzorgen van individuele burgers, wijken en daarmee ook het lokale bestuur van de drie gemeentes.”

ZorgSamen MVS werkt aan een samenleving waar mensen met een chronische ziekte of beperking zo goed en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in hun eigen omgeving. Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen MVS is gericht op het versterken van eigen kracht, het omgaan met belemmeringen, het versterken van het eigen netwerk en het naar vermogen leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving. Dat doen we samen met de lokale partners in de wijk en/of in de stad.

Aanvragen Wmo-ondersteuning

ZorgSamen MVS ondersteunt in opdracht van ROGplus de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen MVS sluit aan op de missie van ROGplus.

Een aanvraag voor hulp of ondersteuning gaat via ROGplus. Deze organisatie voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Wmo uit. Een consulent van ROGplus bekijkt samen met de cliënt of Wmo-ondersteuning passend is. Als dat zo is, dan meldt de consulent de cliënt aan bij ZorgSamen MVS. Vervolgens neemt een trajectcoach van één van de vijf organisaties contact met u op.

Ontstaan ZorgSamen MVS

De vijf zorgorganisaties (ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak) schreven in 2019 gezamenlijk in op een Wmo aanbesteding van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wonnen deze aanbesteding. Iedere organisatie brengt haar eigen specialisme in. Directzorg levert binnen ZorgSamen MVS persoonlijke (ambulante) begeleiding.

Wilt u meer weten over de begeleiding van Directzorg? Lees dan verder op de pagina zorgaanbod. Of neem contact op met ons kantoor in Vlaardingen.

Wilt u meer weten over onze samenwerking? Lees dan verder op de website van ZorgSamen MVS.

No items found.

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen