Missie & Visie

We willen als Directzorg de komende jaren blijven anticiperen op de ontwikkelingen in de maatschappij, de toename van het aantal kwetsbare mensen in de samenleving en de groei van het aantal mensen met een hulpvraag. Met als doel dat iedereen met een hulpvraag zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in onze uitdagende samenleving.

Missie & Visie

Onze missie

Wij zetten ons iedere dag in voor iedereen die thuis hulp en ondersteuning kan gebruiken en hebben als doel mensen zodanig te ondersteunen dat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en maximaal eigen regie kunnen (blijven) voeren over hun leven.

Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die we ontmoeten zich gezien en met respect behandeld voelt. We tonen oprechte belangstelling in wie de ander is en bieden begeleiding in de thuissituatie aan iedereen die dat nodig heeft. Cliënten worden zoveel mogelijk in staat gesteld zelfredzaam te blijven en de regie over het eigen leven te behouden. Bij alles wat we doen, gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. We geloven dat tevreden medewerkers bijdragen aan gelukkigere cliënten.

Onze kernwaarden

Om onze visie uit te dragen, hebben wij de volgende kernwaarden in ons DNA zitten:

  • Persoonlijke aandacht
  • Dichtbij
  • Professioneel
  • Respect

Meer lezen over onze kernwaarden?

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen