PREZO kwaliteitskeurmerk

In 2011 behaalde Directzorg voor het eerst het PREZO gouden keurmerk in de zorg. Inmiddels zijn we 13 jaar verder en hebben wij in 2021 voor de 3e keer op rij het PREZO keurmerk behaald. In 2023 heeft de tussentijdse audit plaatsgevonden. Op alle punten hebben we de maximale score behaald. In juni 2024 vindt de 4e initiële audit plaats.

PREZO kwaliteitskeurmerk

PREZO-certificaat: hét kwaliteitscertificaat voor de thuiszorgsector

PREZO is een heel praktisch werk- en denkmodel dat zorgorganisaties kunnen gebruiken om u de best mogelijke zorg, ondersteuning of hulp te bieden. Het helpt medewerkers en organisaties in de zorg om hun werk zo goed mogelijk te doen. Ofwel: om u verantwoord en veilig te verzorgen, met aandacht voor úw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Bij PREZO gaat het om de ‘prestaties’ voor u. Want daar staat PREZO voor: PREstaties in de ZOrg. Organisaties die PREZO gebruiken, werken elke dag aan het verbeteren van hun prestaties en kwaliteit. Omdat ze dat belangrijk vinden, in de éérste plaats voor u. PREZO is in 2008 in opdracht van Actiz (branche organisatie VV&T) ontwikkeld.

Wat betekent PREZO voor Directzorg?

Voor ons is PREZO een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. Niet (alleen) binnen directie en management, maar vooral (ook) op de werkvloer. Daar waar onze medewerkers iedere dag voor u klaar staan. Wij willen het voor u iedere dag weer een beetje beter doen. En PREZO helpt ons daarbij. PREZO focust namelijk niet op protocollen, systemen of richtlijnen. Ook al zijn ook die belangrijk. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan onze cliënten. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Bij Directzorg zijn we niet voor niets trots. Trots op het behalen (en behouden) van ons keurmerk. Trots op de mooie woorden van cliënten en auditoren.

Opnieuw certificering in 2021

Op 24 juni 2021 stond de nieuwe PREZO-audit op het programma. Voor ons een belangrijke dag. Niet alleen omdat we opnieuw het PREZO-keurmerk konden ontvangen, maar ook omdat het onze eerste audit was na de invoering van onze nieuwe organisatiestructuur. Het audit-team bezocht meerdere cliënten, ontmoette medewerkers in het veld en sprak met collega's op ons hoofdkantoor in Schiedam. Trots namen we aan het einde van de dag de mooie woorden en complimenten van de voorzitter van het audit-team in ontvangst. Op 10 augustus 2021 ontvingen wij het definitieve registratiebesluit. Een bijzonder moment, want niet eerder waren onze begeleidingsactiviteiten onderdeel van de audit. Daarmee prijkt voor het eerst in onze geschiedenis het PREZO kwaliteitskeurmerk op zowel onze zorg- als op onze begeleidingsactiviteiten. Het keurmerk toont aan dat wij goed bezig zijn met onze kwaliteit van zorg én van begeleiding. Het laat ook zien dat we goed kunnen reflecteren en verbeteren: waar kan het nog beter en hoe pakken we dat aan? Het mooiste compliment lezen wij echter in de bevestiging dat u, onze cliënt, tevreden bent.

Complimenten van cliënten

Eén van onze cliënten vertelde tijdens de audit bijvoorbeeld dat er rekening wordt gehouden met zijn afspraken en dat de zorgtijden daar met slechts één telefoontje naar het Servicebureau op kunnen worden aangepast. Een cliënt die begeleiding krijgt, vertelde tegen de auditor dat hij blij is met de hulp in het huishouden die één van onze begeleider voor hem heeft geregeld. Hij is zelf niet in staat om het huishouden op orde te houden. Onze begeleider heeft de Wmo-consulent van de gemeente erbij gehaald en nu ontvangt onze cliënt hulp in het huishouden. Een andere cliënt gaf tijdens de audit aan de begeleider te vertrouwen en te begrijpen dat de begeleider ondersteunt om het sociale netwerk te vergroten, gezond te eten en zich te houden aan de financiële kaders. Ook vertelde deze cliënt dat met elke nieuwe cliënt wordt besproken of zij inzage willen in het elektronische cliëntendossier via Carenzorgt. Een laatste cliënt vertelde tenslotte dat ze zeer tevreden is met hoe zij is ondersteund  in de fase van rouw. Ook na het overlijden van haar man, was een beroep op de medewerkers van het vaste zorgteam geen enkel bezwaar.

Het auditteam concludeert dat op cliëntniveau alles ‘uit de kast wordt getrokken’ om de leefsituatie van de cliënten te optimaliseren, uiteraard binnen de mogelijkheden en eigen wensen van de cliënten.

No items found.

Downloads

No items found.

Veelgestelde vragen

PREZO kwaliteitskeurmerk
Begeleiding en ondersteuning